EU & erhvervsskoler

Underviser du eller er du elev på en produktions- eller erhvervsskole? Hjælp dine elever med at blive stærkere til at tage stilling til vores fælles europæiske fremtid og EU’s rolle inden EU-valget den 26. maj. Tilbuddet er gratis!

Hvad?

3 timers interaktiv workshop

Hvornår?

Projektet forløber i marts og april 2019

Organisationer

Vi Vil Europa & Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) 

Hvorfor er EU-workshops vigtige netop nu?

Den 26. maj er EU-valgdag. Her skal vi vælge 14 politikere til Europa-Parlamentet. Men hvordan skal EU se ud i fremtiden, og hvilke udfordringer skal vi arbejde for at løse? Lad os tage debatten!

Kom og vær med, når Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og initiativet Vi Vil Europa holder workshops om fremtidens EU.

Konceptet

Aktiviteter og debat

Gennem interaktive aktiviteter og debat afholder vi temadage rundt på de danske erhvervs- og produktionsskoler. Vi kommer til at diskutere emner som er tæt på erhvervs- og produktionsskoleelevernes hverdag.

F.eks. er fremtidens arbejdsmarked, sociale medier, fake news og globalisering bare nogle af de områder, hvor EU spiller en central rolle. Men hvilket EU vil vi have? Og hvordan ser fremtidens europæiske arbejdsmarked ud?

Jeres workshop

Kom og vær med

Tilmeld din skole til en 3 timers dag med debat og undervisning gennem leg. Elevernes ønsker til det europæiske samarbejde bliver overleveret til politikere i både Folketinget og Europa-Parlamentet, så det er en unik chance for at kommunikere direkte med dem, der tager beslutningerne. 

Kontakt os

Vores samarbejde

Dagen er tilrettelagt af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og udført af Vi Vil Europa. Vi står for indholdet og er klar til at besøge jeres skole i marts og april 2019

Er du interesseret i at høre mere?

Kontakt:
Søren Warthoe 31318476
eller soren@vivileuropa.dk