Danmarksdemokraterne

Dit Europa-Parlamentsvalg 2024

Partiets Europapolitik

Danmarksdemokraterne ønsker et EU, der bruger alt sin tid og sine ressourcer på at løse problemer for danskerne i stedet for at skabe problemer.

Alt for mange danskere oplever i dag en virkelighedsfjern institution, der bruger sine kræfter forkert på politiske dagsordener, der ligger langt fra den kerneopgave, som EF fik i 1972.

Danmarksdemokraterne ønsker et andet og mere fokuseret EU.

- EU skal koncentrere sig om frihandel og om at udvikle det indre marked, så vi kan styrke EU's position overfor andre stormagter såsom USA, Kina, Japan og Rusland.

- EU skal fokusere på forsyningssikkerhed af materialer, energi, ammunition og andre ting, så vi bliver mere selvforsynende og uafhængige i tilfælde af krige og konflikter, som vi fx så med russisk gas under det russiske angreb på Ukraine.


- EU skal prioritere at få styr på flygtningesituationen og EU's ydre grænser, så danskerne ikke igen skal opleve store flygtningestrømme op gennem i Europa.

Danmarksdemokraterne anerkender grundlæggende EU’s eksistensberettigelse. Det er nødvendigt for et land som Danmark at have stærke europæiske samarbejdspartnere og handelspartnere, så vi kan sikre indflydelse i storpolitiske emner og samhandel med vores europæiske naboer.

Danmarksdemokraterne vil dog i EU kæmpe for at rulle EU’s magt tilbage, så det europæiske samarbejde kommer tættere på dét, der er EU's kerneopgave.
Hvorfor skal du stemme på os?
Vælgerne skal sætte deres kryds ved Danmarksdemokraterne, fordi vi er et parti, der arbejder for et andet og mere fokuseret EU, der koncentrerer sig om kerneopgaverne. I Danmarksdemokraterne vil vi altid stå vagt om nærhedsprincippet og sørge for, at de politiske beslutninger træffes så tæt på borgerne som muligt. Langt de fleste opgaver kan sagtens varetages af medlemslandene selv. Endelig vil vi også tage et opgør med de store mængder af unødvendigt bureaukrati, der hvert år kommer fra EU’s side, og som generer ganske almindelige danskere i det daglige.

Hvem er Danmarksdemokraterne?

Danmarksdemokraterne er et parti for folk, som vi er flest. Vi er et borgerligt parti, der vægter det nationale fællesskab, den personlige frihed og sammenhængskraften i Danmark højt. Danmarksdemokraterne kæmper for et Danmark, der hænger sammen. Vi kæmper imod udemokratiske kræfter, der vil ødelægge vores land, men arbejder for et stærkt fællesskab med danske værdier som en bærende søjle.
Et stærkt Danmark er også et Danmark, der hænger sammen geografisk. I dag er mulighederne desværre langt fra de samme i landdistrikterne, som de er i de store byer. Danmarksdemokraterne vil kæmpe for at genskabe sammenhængskraften i hele Danmark. Vi vil gøre op med mange års centralisering og sikre et Danmark i en bedre balance.

Mærkesager

Danmarksdemokraterne mener grundlæggende, at vi skal have et mindre indflydelsesrigt EU. Vi er generelt skeptiske over for det EU, vi kender i dag, der har vokset sig alt for stort. Vi arbejder for et EU, der bruger sin tid og sine ressourcer på at løse problemer for danskerne frem for at skabe dem.

Danmark skal aldrig stå i samme situation som i 2015, hvor flygtninge strømmede til vores land op gennem Europa. Vi bliver nødt til at forstærke samarbejdet i EU og få sat en stopper for menneskesmuglerne. Det gør vi bedst ved at styrke de ydre grænser og indføre permanent grænsekontrol i Danmark.

Danmarksdemokraterne arbejder for, at EU fremover fokuserer på at styrke samhandlen mellem EU-landene. Derudover skal vi minimere bureaukratiet og klimahysteriet. Endelig er det afgørende, at EU fremover arbejder for en styrkelse af den europæiske forsyningssikkerhed inden for bl.a. energi.
Besøg vores hjemmeside »
Mindre EU – mere sund fornuft
Styr på EU’s ydre og indre grænser
Styrk samhandlen og forsyningssikkerheden

Vores kandidater

Læs mere og følge vores kandidater i løbet af valgkampen til Europa-Parlamentet 2024
Kristoffer Storm
Vivi Altenburg
Magnus Bigum
Benny Bindslev
Lars Bregnbak
Susanne Damsgaard
Karen Lia Fromm-Christiansen
Annette Giuranna
Renate Hendriksen
Niklas Fritz Kjærulff
Anton Rosenstrøm Laursen
Birger Niemann
Dina Person
Erik Poulsen
Morten Vehl Revsbeck
Claus Bisgaard Skovmose
Bent Juul Sørensen
Nikolaj Vang
envelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram