Europabevægelsen

Dit Europa-Parlamentsvalg 2024

Det står vi for i Europabevægelsen

I Europabevægelsen tror vi på, at fælles udfordringer kræver fælles løsninger i EU-fællesskabet. 

I en stadig mere globaliseret verden står vi over for komplekse udfordringer såsom klimaforandringer, migration, og økonomiske udfordringer, der ikke respekterer nationale grænser. Vi mener, at det er i samarbejdet mellem EU's medlemslande, at vi kan finde effektive og bæredygtige løsninger.

Gennem en stærkere integration og samarbejde kan EU fungere som en enhed, der er bedre rustet til at håndtere disse udfordringer. Ved at koordinere politikker og ressourcer på tværs af grænser kan vi skabe mere effektive løsninger, der gavner alle medlemslande.
Et tættere samarbejde muliggør også bedre håndtering af fælles trusler såsom pandemier, terrorisme og sikkerhedsspørgsmål.

Vi tror på, at EU-fællesskabet, når det arbejder i fællesskab, kan skabe positive forandringer og beskytte vores fælles interesser.  Dette kræver imidlertid også en stærkere forbindelse mellem EU-institutionerne og borgerne. 

Ved at involvere borgerne i beslutningsprocessen og skabe en åben dialog kan vi sikre, at fælles løsninger er forankret i demokratiske værdier.
Vi arbejder for at skabe sammenhæng mellem EU og dets borgere
Den Danske Europabevægelse er selvstændig dansk tværpolitisk organisation.

Vi samler dem, der tror på, at de europæiske lande står stærkere sammen end hver for sig. Det gælder både gennem EU-fællesskabet, Europarådet og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Vi blander os i debatten om fælleseuropæiske problemstillinger herhjemme, vi afvikler åbne arrangementer, og vi laver oplysning for unge. Foreningen er åben for alle.

Hvem er Europabevægelsen?

Europabevægelsen arbejder dedikeret på at bringe EU-debatten direkte til danskerne på en tilgængelig og engagerende måde. Vi faciliterer debatter i øjenhøjde med danskerne, skaber rum for åben dialog og lytter til borgernes bekymringer og synspunkter om EU-anliggender. Vores mål er at opbygge broer mellem EU-institutionerne og borgerne, så debatten om Europapolitikken bliver mere inkluderende og relevant.

Gennem undervisningsinitiativer på danske skoler formidler vi vigtigheden af EU og dets påvirkning på dagligdagen. Vi leverer ressourcer og information, der gør komplekse emner forståelige og opfordrer til kritisk tænkning blandt unge borgere. Vores tilgang sigter mod at uddanne den næste generation om EU's rolle og betydning.

Vores mærkesager

Organisationens engagement i at styrke demokratisk deltagelse og bevidsthed om europæisk politik gør dem til en værdifuld aktør i Danmarks demokratiske landskab og i fremme af europæisk integration. Europabevægelsen er en bro mellem borgerne og det europæiske projekt og spiller en vigtig rolle i at opmuntre til aktivt medborgerskab og dialog om Europas fremtid.
Besøg vores hjemmeside »
Vi støtter en tættere europæisk forsvarssamarbejde
Vi støtter ambitiøse, grænseoverskridende klimainitiativer
Vi forsvare demokratiske og menneskerettigheder
Vi fremmer økonomisk samarbejde og bæredygtig
Vi støtter en fælleseuropæisk landbrugspolitik

Vores kandidater

Læs mere og følge vores kandidater i løbet af valgkampen til Europa-Parlamentet 2024
John Doe
Marketing Director
John Doe
Marketing Director
John Doe
Marketing Director
John Doe
Marketing Director
John Doe
Marketing Director
John Doe
Marketing Director
John Doe
Marketing Director
John Doe
Marketing Director

Modtag vores nyhedsbrev

Nyt fra Europabevægelsen og Vi Vil Europa
envelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram