Socialdemokratiet

Dit Europa-Parlamentsvalg 2024

Partiets Europapolitik

EU-samarbejdet er en klar fordel for danskerne. Frihandlen på tværs af grænser i EU’s indre marked har skabt vækst og arbejdspladser i Danmark. Men det europæiske sammenhold er ikke bare et spørgsmål om økonomi og samhandel. Det er også et fredsprojekt og et værdifællesskab. I en usikker verden skal Danmark være i hjertet af EU, stå sammen med vores europæiske naboer og værne om freden, de fælles spilleregler og vores grundlæggende værdier.

Socialdemokratiet bakker helhjertet op om et tæt og forpligtende EU-samarbejde, der løser de udfordringer, som ingen lande kan løse alene – klimakrise, sikkerhedstrusler, international skattefusk, kriminalitet og terrorisme, migrantstrømme, social dumping. Vi arbejder for et EU, der skaber borgernære resultater, som alle i Danmark og Europa får del i. Og skelner skarpere imellem, hvad der må findes fælleseuropæiske løsninger på, og hvad landene bedst klarer selv.
I Socialdemokratiet arbejder vi for, at EU går forrest i den grønne omstilling, værner om vores fælles sikkerhed, og får en retfærdig og ansvarlig tilgang til flygtninge og migranter; at EU skaber bæredygtig vækst og gode arbejdspladser, men også bekæmper social dumping; at EU værner om trygheden i den digitale verden, og går forrest i kampen mod skattesnyd, og meget mere. Vi kæmper for et socialdemokratisk Europa, hvor grøn omstilling, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed går hånd i hånd.
Hvorfor skal du stemme på os?
I Socialdemokratiet arbejder vi for, at EU går forrest i den grønne omstilling, værner om vores fælles sikkerhed, og får en retfærdig og ansvarlig tilgang til flygtninge og migranter; at EU skaber bæredygtig vækst og gode arbejdspladser, men også bekæmper social dumping; at EU værner om trygheden i den digitale verden, og går forrest i kampen mod skattesnyd, og meget mere. Vi kæmper for et socialdemokratisk Europa, hvor grøn omstilling, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed går hånd i hånd.

Hvem er Socialdemokratiet?

Socialdemokratiet er Danmarks største parti. Siden 1871 har vi kæmpet for et bedre Danmark og en bedre verden. Mange kampe er kæmpet, og mange sejre vundet. Men kampen for, at hvert enkelt menneske i verden har frihed til at få opfyldt sine drømme, er langt fra slut. 
Derfor arbejder vi videre og kæmper de politiske kampe lokalt, nationalt og globalt – ikke mindst i EU. Vores mål har altid været og er stadig frihed, lighed og solidaritet for alle mennesker. Vi har siddet i Europa-Parlamentet siden det første danske EP-valg i 1979, hvor vi tilhører den socialdemokratiske S&D-gruppe.

Vores mærkesager

Verden er i forandring, og det kalder på et stærkt og tæt samarbejde på tværs af landegrænser. EU er værktøjet til at løse mange af de store, grænseoverskridende og sammenhængende udfordringer, som Danmark og Europa står over for lige nu. Der er brug for et EU-samarbejde, der tager hånd om tidens udfordringer på en økonomisk ansvarlig, socialt retfærdig og bæredygtig måde. Derfor arbejder Socialdemokratiet for et trygt, grønt og retfærdigt EU.
Besøg vores hjemmeside »
EU skal sikre de europæiske borgeres tryghed i en usikker tid, og påtage sig et større ansvar for sikkerheden i Europa.
EU skal sikre et mere retfærdigt og realistisk asylsystem, der begrænser tilstrømningen, gør op med menneskesmugling og beskytter de mest sårbare.
EU skal gå forrest i den globale klimakamp med ambitiøse, bæredygtige grønne løsninger og vise vejen til klimaneutralitet, samt hæve ambitionerne for beskyttelsen af vores fælles natur, til gavn for mennesker og miljø.
EU skal sikre et trygt og retfærdigt indre marked med ordentlige løn- og arbejdsvilkår uden social dumping, samt gøre op med skatteunddragelse, så ingen kan snyde sig fra at bidrage til fællesskabet.
EU skal gøre mere for at sikre de europæiske borgeres tryghed i den digitale verden, så nye teknologier stemmer overens med vores grundlæggende værdier, og digitaliseringen skaber værdi for borgere og samfund.

Vores kandidater

Læs mere og følg vores kandidater i løbet af valgkampen til Europa-Parlamentet 2024
Christel Schaldemose
Niels Fuglsang
Marianne Vind
Magnus Barsøe
Asser Mortensen
Mathias Niebuhr
Niels Christian Dahl
Andi Helbo Sejersen
Tayo Lill Andreasen
Maria Radoor
envelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram