Hvad er det nu det handler om?

Europa-Parlamentsvalget afholdes 9. juni 2024. Udforsk på denne side, hvad valget indebærer, og hvorfor din deltagelse er afgørende. Dyk også ned i yderligere information om, hvad præcist vi stemmer om, vigtigheden af din stemme, og få indblik i, hvordan det seneste valg udviklede sig.
Europa-Parlamentsvalget i 2024 står for døren, og din deltagelse er afgørende for at forme fremtidens Europa
Europa-Parlamentet er en af de grundlæggende institutioner i Den Europæiske Union, og det repræsenterer direkte Europas borgere. Ved at stemme deltager du aktivt i demokratiet og medvirker til at forme de politiske retninger, der vil påvirke os alle. 

Din Stemme Tæller

Demokrati i Handling: Europa-Parlamentet er en af de grundlæggende institutioner i Den Europæiske Union, og det repræsenterer direkte Europas borgere. Ved at stemme deltager du aktivt i demokratiet og medvirker til at forme de politiske retninger, der vil påvirke os alle.

Europæisk Solidaritet: Vores fælles udfordringer kræver fælles løsninger. Ved at stemme kan du bidrage til at vælge repræsentanter, der vil arbejde for en stærkere europæisk sammenhængskraft, samarbejde og solidaritet i håndteringen af globale udfordringer som klimaforandringer, migrationsstrømme og pandemier.


Beskyttelse af Vores Rettigheder: Europa-Parlamentet spiller en afgørende rolle i fastlæggelsen af lovgivningen og beskyttelsen af vores grundlæggende rettigheder. Ved at stemme kan du være med til at sikre, at vores fælles værdier som demokrati, menneskerettigheder og retsstatsprincipper forbliver i centrum for europæisk politik.

Ungdommens Stemme: Især unge generationer bør forstå vigtigheden af at deltage i Europa-Parlamentsvalget. Dette er en mulighed for at påvirke beslutninger, der vil forme fremtiden, og for at sikre, at unge menneskers perspektiver og bekymringer bliver hørt og taget alvorligt på europæisk niveau.

Kom med til debat

Udforsk debatter nær dig og engagér dig i samtaler om Europas fremtid. Dine synspunkter tæller - lad os sammen forme vores fælles Europa!

Hvad er Europa-Parlamentet?

Europa-Parlamentet er den lovgivende gren af Den Europæiske Union og fungerer som en repræsentation for EU's borgere. Det er sammensat af medlemmer, der vælges direkte af borgerne i EU's medlemslande. 

Europa-Parlamentet deltager i beslutningsprocessen omkring EU's lovgivning og budgetter og har en afgørende rolle i at sikre, at EU's handlinger er i overensstemmelse med demokratiske principper og borgernes interesser. 

Medlemmer af Europa-Parlamentet (MEP) spiller en afgørende rolle i lovgivningsprocessen på europæisk niveau. De deltager i udformningen af lovgivning ved at diskutere, ændre og stemme om forslag.

Deres primære opgave er at repræsentere borgernes interesser og sikre, at disse perspektiver afspejles i EU's beslutningstagning. MEP'er er aktive i forskellige udvalg, hvor de specialiserer sig i specifikke politikområder og bidrager til udformningen af politikker og love. De deltager også i parlamentariske grupper og budgetdiskussioner, og de har beføjelse til at godkende EU's budget. Kommunikation med vælgerne er afgørende, og MEP'er engagerer sig i regelmæssig dialog gennem rapporter, sociale medier og offentlige arrangementer for at sikre gennemsigtighed og inddragelse. Samlet set arbejder MEP'er for at repræsentere og tjene Europas borgere i EU's beslutningsprocesser.

Hvad stemmer vi om?

Når du stemmer til Europa-Parlamentsvalget i Danmark, deltager du i valget af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet. Danmark sender en delegation af medlemmer til Europa-Parlamentet baseret på den danske befolknings stemmer. 

De valgte medlemmer repræsenterer danske interesser og deltager aktivt i udformningen af EU's lovgivning. Dette valg giver dig mulighed for at påvirke Europas politik og sikre, at dine bekymringer og værdier bliver repræsenteret på europæisk niveau.

Antallet af medlemmer af Europa-Parlamentet (MEP) for hvert land i Den Europæiske Union varierer og er proportionelt med landets befolkning.
Danmark: Danmark har i øjeblikket 14 medlemmer af Europa-Parlamentet. Disse medlemmer repræsenterer danske vælgere og deltager i arbejdet med at forme EU's lovgivning og politikker.

Det totale antal medlemmer af Europa-Parlamentet var ved valget i 2019 samlet 705. Men i 2024 bliver der 720 medlemmer af Europa-Parlamentet. 

Det betyder for Danmark at vi i 2024 skal vælge 15 medlemmer - hvor vi i dag har 14. Det er vigtigt at bemærke, at antallet af medlemmer pr. land er beregnet for at sikre proportional repræsentation baseret på befolkningsstørrelse.

Hvordan stemmer man?

Valget til Europa-Parlamentet er et direkte valg. Det betyder, at det alene er den danske befolkning og ikke fx Folketinget, der beslutter, hvem der skal sidde som danske repræsentanter. Valget til Europa-Parlamentet er det eneste direkte valg i den Europæiske Union.

Valget bestrides af nationale politiske partier, men når først en MEP er valgt, bliver de fleste medlemmer af tværnationale politiske grupper. De fleste nationale partier er tilknyttet et europæisk politisk parti.

MEP’erne sidder i politiske grupper baseret på fælles idealer. Hver gruppe har minimum 23 MEP’er fra minimum en fjerdedel af EU’s lande. Der er syv grupper for øjeblikket i Parlamentet.
Hvis du har valgret til Europa-Parlamentsvalget, er det vigtigt at du husker at afgive din stemme. Hvis du ikke kan møde op på valgdagen, skal du huske at du har mulighed for at brevstemme i stedet. Du kan nemlig vælge at brevstemme i stedet for at møde op og stemme på valgdagen.

Hvis du brevstemmer, kan du ikke også stemme på valgdagen. Du må gerne brevstemme flere gange, fx hvis du ombestemmer dig undervejs – det er så den sidst afgivne brevstemme, der tæller.

Man kan brevstemme på rådhuset, borgerservice, og mange andre steder.  Du kan læse mere på din kommunes hjemmeside eller på borger.dk.

Modtag vores nyhedsbrev

Nyt fra Europabevægelsen og Vi Vil Europa
envelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram