Moderaterne

Dit Europa-Parlamentsvalg 2024

Partiets Europapolitik

EU er i udgangspunktet et fredsprojekt - og det er det blevet igen. Samtidig har EU betydet tusindvis af arbejdspladser og markant større velstand. Man kan tegne en direkte linje mellem dansk medlemskab af EU i 1972, og den velstand og velfærd vi kender i dag. Forstå os ret, alt er ikke perfekt. Og meget er værd at forbedre og forstærke.

Når vi skal løse tidens store udfordringer, omkring vores forsvar, sikkerhed i bredeste forstand, vores miljø og klima og det endnu uløste migrationsproblem, så kan vi ikke gøre det alene. En samlet europæisk løsning er slet og ret den eneste løsning.

Vi vil aktivt kæmpe imod de kræfter, der forsøger at så splid og splittelse i Europa. Kræfter, som drømmer om, at frygten og nationalismen igen splitter os. Det vil vi, fordi det eneste kloge træk overfor fremtidens udfordringer er et stærkt Europa.
Hvorfor skal du stemme på os?
Ingen steder står det skrevet i sten, at Danmark og Europa i fremtiden vil have den velfærd og velstand, vi har nu. Moderaterne er i politik for at være dem, der pragmatisk og med køligt overblik stiller os front for de reformer, vi alle skal leve godt af i fremtiden. Også når det betyder, at vi må træffe vidtrækkende beslutninger. Vi kæmper for et moderne og bæredygtigt Danmark og Europa, hvor alle kan leve godt og udvikle sig, og hvor initiativ bliver belønnet. Vi kan ikke selv overvinde alle udfordringer og finde alle løsninger. Derfor er det vigtigt, at der er danske stemmer, som taler for et handlekraftigt, grønt og sikkert Europa.

Hvem er Moderaterne?

Moderaterne blev 5. juni 2022 stiftet som et opgør med blokpolitikken. Vi er stiftet i kampen mod det sort/hvide debatniveau, som en reaktion på et fastlåst folkestyre – med stort mod til at sætte ord i verden og lade handling følge efter. Vi vil samle partierne på tværs af ideologier og fastlåste standpunkter – samle dem om løsninger, der peger fremad og kan løse de udfordringer, vi står overfor.

Moderaterne har bud på løsninger, der bringer både Danmark og Europa fremad. Vi vil kæmpe for et handlekraftigt, sikkert og grønt Europa. 

Vi er et nyt parti, og derfor er det også første gang, du kan finde os på stemmesedlen til Europaparlamentsvalget. Siden marts 2023 har Moderaterne dog været repræsenteret med ét mandat, som skiftede fra Venstre.

Mærkesager

Europa er et stærkt fællesskab. Desværre er fællesskabet ramt af en anden form for utryghed og ustabilitet, end vi før har kendt. Krig, klimakrise og migrationsudfordringer fyldet meget. Men derfor ser vi det også som vores fineste opgave at bringe solide politiske løsninger i spil, så vi igen kan få Europa tilbage på sporet. Europa skal være et sikkert og trygt at bo. Men vi kan ikke ændre

det hele alene – der skal en fælles indsats til, som kun EU kan være omdrejningspunkt for. Moderaterne arbejder for et sikkert, grønnere og stærkt Europa.
Besøg vores hjemmeside »
Vi skal styrke europæisk sikkerhed. Det betyder et stærkere fælles forsvar og betydelig større samordning af f eks indkøb og øvelser. Det betyder også, at vi gradvist skal optage flere medlemslande for at gøre EU så stærkt som muligt.
Vi skal afskaffe vetoretten ved sikkerhedsspørgsmål for at gøre EU mere handlekraftigt.
Vi skal i fællesskab løse den globale miljø- og klimakrise. Derfor skal vi implementerer den retning, som allerede er sat. Og det haster.
Vi skal etablere ensartede afgifter for landbruget og sikre en effektiv infrastruktur på el og brint, der ikke udleder CO2.
Fælles sundhed skal på dagsorden. Det betyder højere standarder for forbrugerbeskyttelse og en intensivering af samarbejdet om sjældne sygdomme. Men vi skal også samarbejde om at bekæmpe den antibiotikaresistens, som Europa står over for.
Vi skal løse migrationsudfordringerne ved de ydre grænser. Hjælpe flygtninge og hjemsende migranter.
Vejen til EU skal hedde uddannelse.
Vi skal udvikle og styrke EU’s arbejdsmarkeder og velfærdssamfund. Indre markedsfriheder må ikke gå på kompromis med vandrende arbejdstagernes ret til rimelige løn- og arbejdsvilkår.
Vi vil sikre konkurrencevilkår og sørge for, at europæiske virksomheder ikke bliver presset grundet konkurrencevridende vilkår fra 3. verdenslande som fx Kina.

Vores kandidater

Læs mere og følge vores kandidater i løbet af valgkampen til Europa-Parlamentet 2024
Stine Bosse
Bergur Løkke Rasmussen
Tobias Marney
Laurs Nørlund
Barikan Solecki
Klavs A. Holm
Karin Liltorp
Ivar Nørlund
Frederik Lau Petersen
Abdinoor Hassan
Dea Kehler
Lars Barfoed
envelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram